BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Genel Bilgiler

 

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği'nin' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir.

 

09/10/2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca, akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı “Bilgi Edinme Birimi” oluşturulmuştur.

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
2005/9585  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)
Genelge 2004/12
Bilgi Edinme Ücret Tarifesi